ภาษาไทย

กริยาวิเศษณานุประโยค

N

ภาษาอังกฤษ adverbial clause

เพิ่มเติม อนุประโยคที่ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ในประโยคความรวม

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adverbial clause

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กริยาวิเศษณานุประโยค หมายถึง:

  1. [-วิเสสะนานุปฺระโหฺยก] (ไว) น. อนุประโยคที่ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ในสังกรประโยค, ประโยควิเศษณ์ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

  • กริยาวิเศษณานุประโยค
  • กริยาวิเศษณานุประโยค

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาวิเศษณานุประโยค ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"