EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

way of life

N

แปลว่า การดำเนินชีวิต

Posted on by Admin

แปลว่า วิถีแห่งชีวิต

ตัวอย่าง การยิ้มเป็นวิถีแห่งชีวิตของชาวไทย ที่ปฏิบัติมาจนเกิดความเคยชิน

เพิ่มเติม ความเป็นไปแห่งชีวิต

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • way of life แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ way of life แปลว่า การดำเนินชีวิต ประเภท N หมวด N
  • way of life แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ way of life แปลว่า วิถีแห่งชีวิต ประเภท N ตัวอย่าง การยิ้มเป็นวิถีแห่งชีวิตของชาวไทย ที่ปฏิบัติมาจนเกิดความเคยชิน เพิ่มเติม ความเป็นไปแห่งชีวิต หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "way of life"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"