EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ up-to-date, up to date

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

up-to-date

ADJ

แปลว่า ทันสมัย

ตัวอย่าง เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ

เพิ่มเติม เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ทันสมัย, ปัจจุบัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทันสมัย หมายถึง:

  1. ว. ตามสมัยที่นิยมกัน.

ภาษาอังกฤษ

up to date

IDM

แปลว่า ทันสมัย, เข้าสมัย, ตามสมัย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • up-to-date แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up-to-date แปลว่า ทันสมัย ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ เพิ่มเติม เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน หมวด ADJ
  • up-to-date แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up-to-date แปลว่า ทันสมัย, ปัจจุบัน ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • up-to-date แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ up to date แปลว่า ทันสมัย, เข้าสมัย, ตามสมัย ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "up-to-date"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"