ภาษาอังกฤษ

until

CONJ

แปลว่า ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)

Posted on by Admin

แปลว่า จวบจนกระทั่ง

ตัวอย่าง เขาอดทนรอเธอมานานแสนนาน จวบจนกระทั่งเธอแต่งงานเขาจึงตัดใจจากเธอ

เพิ่มเติม คำเชื่อมแสดงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มถึงจุดสิ้นสุดของการกระทำ

Posted on by Admin

แปลว่า จน

ตัวอย่าง กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้

Posted on by Admin

แปลว่า ตราบ

ตัวอย่าง กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง

เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง

Posted on by Admin

แปลว่า จนกระทั่ง

ตัวอย่าง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975

Posted on by Admin

แปลว่า จนกระทั่ง, กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า

Posted on by Admin

แปลว่า จนกว่า

ตัวอย่าง ข้อมูลที่บันทึกบนดิสก์จะเก็บไว้ได้จนกว่าจะมีการอัดข้อมูลใหม่ทับลงไป

เพิ่มเติม กระทั่งถึงเวลานั้นๆ เช่น จนกว่าจะตาย

Posted on by Admin

แปลว่า ตราบจนกระทั่ง

ตัวอย่าง ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว

Posted on by Admin

PREP

แปลว่า จวบจน

ตัวอย่าง เขาสัญญาว่าจะรักเธอจวบจนวันตาย

Posted on by Admin

แปลว่า จนกระทั่ง, กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า

Posted on by Admin

แปลว่า กระทั่ง

ตัวอย่าง คนงานทำงานตั้งแต่เช้ากระทั่งกลางวันค่อยพักกินข้าว

Posted on by Admin

แปลว่า ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)

Posted on by Admin

แปลว่า จนถึง

ตัวอย่าง เราจำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่เพลงแรกเรื่อยไปจนถึงเพลงที่เราต้องการ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จน หมายถึง:

 1. ว. อัตคัดขัดสน, ฝืดเคือง, มีเงินไม่พอยังชีพ. ก. แพ้ เช่น หมากรุกจน; หมดทาง เช่น จนใจ คือ ไม่มีทางที่จะทําได้อย่างคิด, จนตรอก คือ ไม่มีทางไป, จนแต้ม คือ ไม่มีทางเดินหรือไม่มีทางสู้, จนมุม คือ ไม่มีทางหนี.

 2. สัน. ตราบเท่า เช่น จนตาย, จนกระทั่ง หรือ จนถึง ก็ว่า.

พจนานุกรมไทย ตราบ หมายถึง:

 1. [ตฺราบ] น. ข้าง, ฟาก, ริม. สัน. จนถึง, เมื่อ, เช่น ยังมีลมหายใจอยู่ตราบใด ก็ถือว่ายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้น.

พจนานุกรมไทย กระทั่ง หมายถึง:

 1. ก. ตี, กระแทก, เช่น เสียงโครมครื้นคลื่นกระทั่งฝั่งชลา. (นิ. เพชร); ทําให้มีเสียง เช่น กระทั่งแตรกระทั่งมโหระทึก; ให้เสียงสัญญาณ เช่น ตามช่องฉากบังกระทั่งไอ. (คาวี), นิยมใช้เข้าคู่กับคํา กระทบ เป็น กระทบกระทั่ง. บ. จดถึง, จนถึง, เช่น กระทั่งบัดนี้เขาก็ยังไม่มา; แม้, แม้แต่, เช่น กระทั่งพ่อสั่งเขาก็ยังไม่ทำ กระทั่งแม่ของเขาเองเขาก็ยังไม่เว้น.

พจนานุกรมไทย จนกว่า หมายถึง:

 1. สัน. กระทั่งถึงเวลานั้น ๆ เช่น จนกว่าจะตาย.

 ภาพประกอบ

 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until
 • until

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "until"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"