EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

uncover a cache

V

แปลว่า เปิดกรุ

ตัวอย่าง อาจารย์เคยเปิดกรุพระสมเด็จออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง ทำให้ดิฉันเคยเห็นพระสมเด็จของจริง

เพิ่มเติม นำทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้ภายในภาชนะ หรือสถานที่ต่างๆ ออกมาเปิดเผยให้เห็น

Posted on by Admin

แปลว่า เปิดกรุ

ตัวอย่าง ดิฉันชอบพระสมเด็จเคยมีโอกาสได้ชมของจริงเยอะมากเพราะอาจารย์เปิดกรุออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • uncover a cache แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ uncover a cache แปลว่า เปิดกรุ ประเภท V ตัวอย่าง อาจารย์เคยเปิดกรุพระสมเด็จออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง ทำให้ดิฉันเคยเห็นพระสมเด็จของจริง เพิ่มเติม นำทรัพย์สมบัติที่เก็บไว้ภายในภาชนะ หรือสถานที่ต่างๆ ออกมาเปิดเผยให้เห็น หมวด V
  • uncover a cache แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ uncover a cache แปลว่า เปิดกรุ ประเภท V ตัวอย่าง ดิฉันชอบพระสมเด็จเคยมีโอกาสได้ชมของจริงเยอะมากเพราะอาจารย์เปิดกรุออกมาให้เห็นๆ ชนิดว่าไม่หวง หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "uncover a cache"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"