ภาษาอังกฤษ

suppose

V

แปลว่า ตั้งสมมติฐาน

ตัวอย่าง นักศึกษาต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์

เพิ่มเติม คิดข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย

แปลว่า อุปโลกน์

ตัวอย่าง ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล

แปลว่า สมมติ

ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้

เพิ่มเติม คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง

แปลว่า สมมติ

แปลว่า สมมุติ

VT

แปลว่า สมมุติ, เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน

 ภาพประกอบ

  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า ตั้งสมมติฐาน ประเภท V ตัวอย่าง นักศึกษาต้องตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ เพิ่มเติม คิดข้อสมมุติที่ใช้เป็นมูลฐานแห่งการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย หมวด V
  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า อุปโลกน์ ประเภท V ตัวอย่าง ฉายาที่เขานิยมอุปโลกน์ขึ้นมักจะว่าไปตามรูปลักษณ์ของแต่ละบุคคล หมวด V
  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า สมมติ ประเภท V ตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้ เพิ่มเติม คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง หมวด V
  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า สมมติ ประเภท V หมวด V
  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า สมมุติ, เดา, คาดการณ์, ทึกทักเอา, คาดคะเน ประเภท VT หมวด VT
  • suppose แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ suppose แปลว่า สมมุติ ประเภท V หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

salted select sign skull slender smoulder speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "suppose"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"