EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

scholarship

N

แปลว่า ทุนการศึกษา

ตัวอย่าง รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท

Posted on by Admin

แปลว่า ทุนเล่าเรียน

Posted on by Admin

แปลว่า ทุนการศึกษา, ทุนเล่าเรียน

Posted on by Admin

แปลว่า ความเป็นนักวิชาการ, ความเป็นผู้คงแก่เรียน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • scholarship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scholarship แปลว่า ทุนการศึกษา ประเภท N ตัวอย่าง รัฐบาลมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชนบท หมวด N
  • scholarship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scholarship แปลว่า ทุนเล่าเรียน ประเภท N หมวด N
  • scholarship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scholarship แปลว่า ทุนการศึกษา, ทุนเล่าเรียน ประเภท N หมวด N
  • scholarship แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scholarship แปลว่า ความเป็นนักวิชาการ, ความเป็นผู้คงแก่เรียน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "scholarship"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"