EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

scaffold

N

แปลว่า นั่งร้าน

ตัวอย่าง พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว

เพิ่มเติม โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ

แปลว่า นั่งร้าน

แปลว่า ตะแลงแกง, โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ

แปลว่า ร่างร้าน

ตัวอย่าง แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ

เพิ่มเติม โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ

แปลว่า หลักประหาร

ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักโทษท่านนี้เข้าไปสู่หลักประหาร

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย scaffold

  1. นั่งร้าน หมายถึง น. โครงร่างที่ทําด้วยไม้หรือโลหะ สําหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูง ๆ เช่นพระเจดีย์หรือตึก, ร่างร้าน ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • scaffold แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scaffold แปลว่า นั่งร้าน ประเภท N ตัวอย่าง พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว เพิ่มเติม โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ หมวด N
  • scaffold แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scaffold แปลว่า นั่งร้าน ประเภท N หมวด N
  • scaffold แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scaffold แปลว่า ตะแลงแกง, โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ ประเภท N หมวด N
  • scaffold แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scaffold แปลว่า ร่างร้าน ประเภท N ตัวอย่าง แต่ก่อนมาเถาวัลย์ และปอมีความสำคัญในการก่อสร้างบ้านเรือน ผูกร่างร้าน และมัดสิ่งของ เพิ่มเติม โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ หมวด N
  • scaffold แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ scaffold แปลว่า หลักประหาร ประเภท N ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักโทษท่านนี้เข้าไปสู่หลักประหาร หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

salted select sign skull slender smoulder speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "scaffold"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"