EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

saint

N

แปลว่า นักบุญ

ตัวอย่าง สุนทรตั้งชื่อลูกตามชื่อนักบุญประจำวัน

เพิ่มเติม ผู้ที่ทำความดีไว้มาก เมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

แปลว่า นักบุญ

VT

แปลว่า ทำให้เป็นนักบุญ, บูชาเป็นนักบุญ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย saint

  1. นักบุญ หมายถึง น. ผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษ, ผู้ที่ทําความดีไว้มากเมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สําเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก, ผู้ยินดีในการบุญ.

 ภาพประกอบ

  • saint แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saint แปลว่า นักบุญ ประเภท N ตัวอย่าง สุนทรตั้งชื่อลูกตามชื่อนักบุญประจำวัน เพิ่มเติม ผู้ที่ทำความดีไว้มาก เมื่อตายแล้วได้รับยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก หมวด N
  • saint แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saint แปลว่า นักบุญ ประเภท N หมวด N
  • saint แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ saint แปลว่า ทำให้เป็นนักบุญ, บูชาเป็นนักบุญ ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Buddhist saint patron saint Saint Bernard Saint Elmo's fire Saint Patrick's Day Saint Valentine's Day sign skull spell standard starve surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "saint"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"