ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "rest one's eyes"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  rest one's eyes

  แปลว่า พักสายตา

  ตัวอย่าง เขาพักสายตาสักครู่หลังจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวัน

  เพิ่มเติม หยุดการใช้สายตาเพ่งมอง

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale