ภาษาอังกฤษ

ratiocinative

ADJ

แปลว่า ซึ่งโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

 ภาพประกอบ

  • ratiocinative แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ratiocinative แปลว่า ซึ่งโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

relative remain repeatedly reserve restrain return return to return to the original place revert (to original condition) rich

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ratiocinative"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"