ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-onym"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -onym

    แปลว่า ชื่อ

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-onym"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
be named afterถูกตั้งชื่อตาม, ได้รับชื่อตาม
denominateตั้งชื่อให้, ให้ชื่อ
nameตั้งชื่อ, กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ
give inให้ชื่อ, เสนอชื่อ
nominalแต่ในนาม, เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ
termตั้งชื่อ, เรียกชื่อ
misnomerชื่อไม่เหมาะสม, ชื่อ
give in toให้ชื่อกับ, เสนอชื่อกับ
given nameชื่อแรก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-onym"   ได้แก่