ภาษาอังกฤษ

microinch

N

แปลว่า หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งนิ้ว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • microinch

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "microinch แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"