ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "locution"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    locution

    แปลว่า สำนวน, สำนวนโวหาร

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "locution"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
literary styleสำนวนโวหาร
rhetoricalเชิงสำนวนโวหาร
styleสำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
phraseologyการใช้สำนวนโวหาร
caseสำนวน
phraseโวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
rhetorical questionคำถามเชิงสำนวนโวหาร
phraseologistคนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
aphorismสำนวน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน