คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "literary style"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  literary style

  แปลว่า สำนวนโวหาร

  ตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย

  เพิ่มเติม ถ้อยคำที่เรียบเรียง

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "literary style"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
locutionสำนวน, สำนวนโวหาร
rhetoricalเชิงสำนวนโวหาร
styleสำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
phraseologyการใช้สำนวนโวหาร
phraseologistคนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
rhetorical questionคำถามเชิงสำนวนโวหาร
phraseโวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
figure of speechการใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
figureการใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน