ภาษาอังกฤษ

keep off

PHRV

แปลว่า ลาหยุด, อยู่ห่างจาก

Posted on by Admin

แปลว่า งด, ละเว้น, ยกเลิก

Posted on by Admin

แปลว่า หลีกเลี่ยง, หยุด, เลิก, ละ

Posted on by Admin

แปลว่า ไม่พูดถึง, ไม่เอ่ยถึง

Posted on by Admin

แปลว่า ล่าช้า, มาช้ากว่ากำหนด

Posted on by Admin

แปลว่า ถอยห่างไว้, ออกห่างไว้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • keep off
  • keep off
  • keep off
  • keep off
  • keep off
  • keep off

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "keep off แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"