ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kak"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  kak

  แปลว่า อึ, อุจจาระ

  ประเภท SL

 • 2/2

  kak

  แปลว่า เรื่องไร้สาระ

  ประเภท SL

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kak"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
eartha (kitt)อึ, อุจจาระ
douglas hurdอึ, อุจจาระ
ordureอุจจาระ, อึ
pony and trapอึ, อุจจาระ
richard the thirdอึ, อุจจาระ
crapอุจจาระ, ขี้, อึ
pooขี้, อึ, อุจจาระ
jobbyขี้, อึ, อุจจาระ