ภาษาอังกฤษ

irrigation

N

แปลว่า ชลประทาน

เพิ่มเติม การจัดสรรการใช้แหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

Posted on by Admin

แปลว่า การชลประทาน

ตัวอย่าง รัฐบาลกำลังวางแผนเรื่องการชลประทานเพื่อจะช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในอีสาน

เพิ่มเติม การทดน้ำและระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า การชลประทาน, การทดน้ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชลประทาน หมายถึง:

  1. [ชนละ-, ชน-] น. การทดนํ้าและระบายนํ้าเพื่อการเพาะปลูกเป็นต้น.

 ภาพประกอบ

  • irrigation
  • irrigation
  • irrigation

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "irrigation แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"