ภาษาอังกฤษ

irregularity

N

แปลว่า ความผิดปกติ

Posted on by Admin

แปลว่า การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ

Posted on by Admin

แปลว่า ความไม่เรียบ, ความขรุขระ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • irregularity
  • irregularity
  • irregularity

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "irregularity แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"