ภาษาอังกฤษ

inverse

N

แปลว่า สิ่งที่ตรงกันข้าม

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ตรงกันข้าม, กลับกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • inverse
  • inverse

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "inverse แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"