ภาษาอังกฤษ intro-, intro

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาอังกฤษ

intro-

PRF

แปลว่า ภายใน, เข้าใน

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ

intro

N

แปลว่า คำนำ (ภาษาพูด), คำขึ้นต้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intro-
  • intro

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intro- แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"