ภาษาอังกฤษ

intimately

ADV

แปลว่า อย่างสนิทสนม

ตัวอย่าง เขาเข้ามาพูดคุยกับฉันอย่างสนิทสนม ทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน

Posted on by Admin

แปลว่า กันเอง

ตัวอย่าง ฉันอยากให้เขารู้สึกกันเองกับพวกเรา

เพิ่มเติม เป็นพวกเดียวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างใกล้ชิด, อย่างสนิทสนม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กันเอง หมายถึง:

  1. ว. เป็นพวกเดียวกัน, สนิทสนมกัน, เช่น ราคากันเอง.

 ภาพประกอบ

  • intimately
  • intimately
  • intimately

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intimately แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"