ภาษาอังกฤษ

interval

N

แปลว่า หยุดพักเป็นช่วงๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ช่วงเวลา, ช่วง, ระยะเวลา

Posted on by Admin

แปลว่า อันตรภาค

เพิ่มเติม ช่วงคะแนน หรือขอบเขตของคะแนนในขั้นหนึ่งๆ ในตารางแจกแจงความถี่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อันตรภาค หมายถึง:

  1. [-พาก] (สถิติ) น. ช่วงคะแนนหรือขอบเขตของคะแนนเป็นต้นในขั้นหนึ่ง ๆ ในตารางแจกแจงความถี่ เช่น อันตรภาคของคะแนนตั้งแต่ ๘๖-๑๐๐ เป็นอันดับ ๑.

 ภาพประกอบ

  • interval
  • interval
  • interval

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "interval แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"