ภาษาอังกฤษ

intended

ADJ

แปลว่า ี่ซึ่งมีเจตนา, ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งวางแผนเอาไว้, ซึ่งเตรียมการเอาไว้

Posted on by Admin

แปลว่า ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intended
  • intended
  • intended

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intended แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"