ภาษาไทย

ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง

ADJ

ภาษาอังกฤษ intended

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ี่ซึ่งกระทำ / พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"