ภาษาอังกฤษ

intact

ADJ

แปลว่า ซึ่งไม่เสียหาย, ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์

 ภาพประกอบ

  • intact แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ intact แปลว่า ซึ่งไม่เสียหาย, ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์ ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

ill implement in other words inflation insert insignia intercept intimate companion invade inveterately iron lung ivory

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "intact"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"