ภาษาอังกฤษ

inspiration

N

แปลว่า ความบันดาลใจ, แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น

Posted on by Admin

แปลว่า แรงบันดาลใจ

ตัวอย่าง รูปทรงและแบบแผนเฉพาะเจดีย์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีย์ทรงระฆังแบบหนึ่งของศิลปพุกาม

Posted on by Admin

แปลว่า ความบันดาลใจ

ตัวอย่าง งานศิลปะชิ้นนี้เกิดจากความบันดาลใจของศิลปิน

Posted on by Admin

แปลว่า แรงบันดาลใจ

Posted on by Admin

แปลว่า แรงดลใจ

ตัวอย่าง นี่เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่ได้รับแรงดลใจในการออกแบบและสร้างให้เลียนแบบเซลสมองมนุษย์

Posted on by Admin

แปลว่า การสูดลมหายใจ, การสูด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • inspiration
  • inspiration
  • inspiration
  • inspiration
  • inspiration
  • inspiration

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "inspiration แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"