คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

in relation to

IDM ›

แปลว่า เนื่องจาก, ตามที่, เกี่ยวกับ"in relation to" แปลว่าอะไร - EN-TH Dictionary

คำศัพท์ที่คล้ายกัน