ภาษาอังกฤษ

hoax

VT

แปลว่า หลอกลวง

Posted on by Admin

N

แปลว่า การหลอกลวง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หลอกลวง หมายถึง:

  1. ก. ใช้อุบายทุจริตลวงให้เข้าใจผิด, (กฎ) แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด.

 ภาพประกอบ

  • hoax
  • hoax

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hoax"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"