ภาษาอังกฤษ

hitchhike

VT

แปลว่า ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี, โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี, โบกรถขออาศัยโดยสารรถคนอื่นฟรี

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hitchhike
  • hitchhike

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hitchhike"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"