ภาษาอังกฤษ

handwriting

N

แปลว่า ลายมือ

ตัวอย่าง ข้อมูลนี้อาจจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็ได้

เพิ่มเติม ตัวหนังสือเขียนมักมีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

Posted on by Admin

แปลว่า ลายมือเขียน, ลายมือ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ลายมือ หมายถึง:

  1. น. รอยเส้นที่ฝ่ามือและนิ้ว เช่น หมอดูลายมือ, เส้นลายมือ ก็ว่า, ราชาศัพท์ใช้ว่า เส้นลายพระหัตถ์; ตัวหนังสือเขียน มักมีลักษณะแสดงว่าเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เขียนด้วยลายมือตัวเอง ลายมือดี, ราชาศัพท์ใช้ว่า ลายพระหัตถ์ ซึ่งหมายถึงจดหมายของเจ้านายด้วย.

 ภาพประกอบ

  • handwriting
  • handwriting

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "handwriting"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"