EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

handicraft education

N

แปลว่า หัตถศึกษา

ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เพิ่มเติม วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หัตถศึกษา หมายถึง:

  1. น. การศึกษาที่เน้นในเรื่องการประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ.

 ภาพประกอบ

  • handicraft education แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ handicraft education แปลว่า หัตถศึกษา ประเภท N ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาหัตถศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพิ่มเติม วิชาที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วยมือ หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "handicraft education"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"