ภาษาอังกฤษ

hallucination

N

แปลว่า จิตหลอน

ตัวอย่าง ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย

เพิ่มเติม การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ

Posted on by Admin

แปลว่า ประสาทหลอน

ตัวอย่าง ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้นอนหลับสนิท รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้มและมีประสาทหลอน

เพิ่มเติม ความผิดปกติของการรับรู้อันเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งการใช้สารบางอย่าง

Posted on by Admin

แปลว่า ภาพหลอน

ตัวอย่าง อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น

เพิ่มเติม ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ

Posted on by Admin

แปลว่า อาการประสาทหลอน, การเห็นภาพหลอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ประสาทหลอน หมายถึง:

  1. น. ความผิดปรกติของการรับรู้ เช่น เห็นภาพหลอน ได้ยินเสียงคนพูดโดยไม่มีคนพูดจริง ได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริง. (อ. hallucination).

 ภาพประกอบ

  • hallucination
  • hallucination
  • hallucination
  • hallucination

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hallucination"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"