คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sense"

- มีทั้งหมด 10 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/10

  sense

  แปลว่า ความหมายของคำ, ความหมาย

  ประเภท N

 • 2/10

  sense

  แปลว่า ตระหนัก, เข้าใจ, รับรู้

  ประเภท VT

 • 3/10

  sense

  แปลว่า ประสาทสัมผัส

  ตัวอย่าง เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5

  ประเภท N

 • 4/10

  sense

  แปลว่า ประสาทสัมผัส, การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน

  ประเภท N

 • 5/10

  sense

  แปลว่า สติสัมปชัญญะ, เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์

  ประเภท N

 • 6/10

  sense

  แปลว่า สัมผัส

  ประเภท N

 • 7/10

  sense

  แปลว่า สัมผัส, รู้สึก

  ประเภท VT

 • 8/10

  sense

  แปลว่า สำนึก

  ประเภท N

 • 9/10

  sense

  แปลว่า อายตนะ

  ตัวอย่าง สมองส่วนฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่กลางสมอง ทำหน้าที่เลือกเฟ้นสัญญาณจากอายตนะที่เข้ามา

  เพิ่มเติม เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้

  ประเภท N

 • 10/10

  sense

  แปลว่า อารมณ์, ความรู้สึก

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sense"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
synonymคำพ้องความหมาย
semanticเกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์), ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค
semasiologyวิชาว่าด้วยความหมายของคำ
meaningความหมาย
beหมายถึง
encompassหมายรวม
purportความหมาย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน