ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "sense"

- มีทั้งหมด 10 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/10

  sense

  แปลว่า ความหมายของคำ, ความหมาย

  ประเภท N

 • 2/10

  sense

  แปลว่า ตระหนัก, เข้าใจ, รับรู้

  ประเภท VT

 • 3/10

  sense

  แปลว่า ประสาทสัมผัส

  ตัวอย่าง เครื่องเล่นต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้เด็กได้ฝึกพัฒนารับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5

  ประเภท N

 • 4/10

  sense

  แปลว่า ประสาทสัมผัส, การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน

  ประเภท N

 • 5/10

  sense

  แปลว่า สติสัมปชัญญะ, เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์

  ประเภท N

 • 6/10

  sense

  แปลว่า สัมผัส

  ประเภท N

 • 7/10

  sense

  แปลว่า สัมผัส, รู้สึก

  ประเภท VT

 • 8/10

  sense

  แปลว่า สำนึก

  ประเภท N

 • 9/10

  sense

  แปลว่า อายตนะ

  ตัวอย่าง สมองส่วนฮิปโปแคมปัสตั้งอยู่กลางสมอง ทำหน้าที่เลือกเฟ้นสัญญาณจากอายตนะที่เข้ามา

  เพิ่มเติม เครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่รู้

  ประเภท N

 • 10/10

  sense

  แปลว่า อารมณ์, ความรู้สึก

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "sense"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
synonymคำพ้องความหมาย
semanticเกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์), ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค
semasiologyวิชาว่าด้วยความหมายของคำ
meaningความหมาย
purportความหมาย
importanceความหมาย
aimหมาย
beหมายถึง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน