ภาษาอังกฤษ

hairsbreadth

N

แปลว่า เส้นยาแดง, ระยะที่ใกล้มาก

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า แคบที่สุด, บางที่สุด, น้อยที่สุด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hairsbreadth
  • hairsbreadth

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hairsbreadth"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"