ภาษาไทย

เส้นยาแดง, ระยะที่ใกล้มาก

N

ภาษาอังกฤษ hair's-breadth

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ hairsbreadth

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เส้นยาแดง, ระยะที่ใกล้มาก
  • เส้นยาแดง, ระยะที่ใกล้มาก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เส้นยาแดง, ระยะที่ใกล้มาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"