ภาษาอังกฤษ

haemorrhage

N

แปลว่า การตกเลือด, อาการตกเลือด, อาการเลือดไหลไม่หยุด

Posted on by Admin

แปลว่า สภาวะที่ขาดแคลนบุคลากรหรือเงินอย่างรุนแรง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า ตกเลือด, เลือดไหลไม่หยุด, เลือดออก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • haemorrhage
  • haemorrhage
  • haemorrhage

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "haemorrhage"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"