ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "had better"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  had better

  แปลว่า น่าจะ

  ตัวอย่าง นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา

  เพิ่มเติม คำช่วยกริยามีความหมายว่าชอบควรที่จะทำ

  ประเภท AUX

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  had better

  แปลว่า น่าจะ, ควรจะ

  ประเภท AUX

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "had better"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
had better doควรจะทำบางสิ่ง
hadกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
betterมาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า
you (had) better believe it!เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "AUX" เหมือนกับ "had better"   ได้แก่