ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "had"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    had

    แปลว่า กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have

    ประเภท AUX

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "had"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
hidกริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ hide
heldกริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3ของ hold
thoughtกริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
stuckกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ
rungกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring
oversoldกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell
overbuiltกริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ overbuild