ภาษาอังกฤษ

admirable

ADJ

แปลว่า โบแดง

ตัวอย่าง โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ

เพิ่มเติม ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า น่าชมเชย

เพิ่มเติม ควรยกย่องสรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า น่ายกย่อง

เพิ่มเติม ที่ควรยกย่องสรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า น่าสรรเสริญ

เพิ่มเติม ควรยกย่องสรรเสริญ

Posted on by Admin

แปลว่า น่าชมเชย, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โบแดง หมายถึง:

  1. น. งานชิ้นสําคัญที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ.

 ภาพประกอบ

  • admirable
  • admirable
  • admirable
  • admirable
  • admirable

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "admirable แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"