ภาษาอังกฤษ

gunpowder

N

แปลว่า ดินปืน, ดินดำ

Posted on by Admin

แปลว่า ดินปืน

ตัวอย่าง บ้องไฟหมื่นก็คือบ้องไฟที่ใช้ดินปืน 12 กิโลกรัม

Posted on by Admin

แปลว่า ดินดำ

ตัวอย่าง ผมไม่มีกระสุนดินดำเหลืออยู่เลย

เพิ่มเติม ผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิดผงถ่านประสมกำมะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดินปืน หมายถึง:

  1. น. ดินดํา.

พจนานุกรมไทย ดินดำ หมายถึง:

  1. น. ผงถ่านประสมกํามะถันกับดินประสิวเป็นต้น ใช้เป็นวัตถุระเบิด, ดินปืน ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • gunpowder
  • gunpowder
  • gunpowder

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gunpowder"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"