ภาษาอังกฤษ

guncotton

N

แปลว่า ดินสำลี, วัตถุระเบิดแรงสูง

Posted on by Admin

แปลว่า วัตถุระเบิดแรงสูงจำพวก cellulose nitrate ทำจากฝ้าย

Posted on by Admin

แปลว่า ดินสำลี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดินสำลี หมายถึง:

  1. น. ชื่อดินระเบิดชนิดหนึ่ง.

 ภาพประกอบ

  • guncotton
  • guncotton
  • guncotton

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guncotton"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"