ภาษาอังกฤษ

guff

SL

แปลว่า ไร้สาระ

Posted on by Admin

แปลว่า ตด, ผายลม

Posted on by Admin

N

แปลว่า การพูดอวดดี (คำสแลง)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • guff
  • guff
  • guff

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guff"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"