ภาษาอังกฤษ

guarantor

N

แปลว่า ผู้รับประกัน

ตัวอย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท

เพิ่มเติม บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย

Posted on by Admin

แปลว่า นายประกัน, ผู้ค้ำประกัน

Posted on by Admin

แปลว่า นายประกัน

ตัวอย่าง เขาไม่ยอมเป็นนายประกันให้ใครง่ายๆ เพราะได้รับบทเรียนมาแล้ว

เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นายประกัน หมายถึง:

  1. น. ผู้รับประกันหรือคํ้าประกัน, ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน.

 ภาพประกอบ

  • guarantor
  • guarantor
  • guarantor

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "guarantor"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"