ภาษาอังกฤษ

gruffly

ADV

แปลว่า (เสียง) แหบ, (เสียง) ห้าว

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • gruffly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gruffly"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"