ภาษาอังกฤษ

groin

N

แปลว่า ไข่ดัน

ตัวอย่าง พี่ชายต้องรีบมาหาหมอเพราะเจ็บไข่ดันมาก

เพิ่มเติม ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังบริเวณขาหนีบ

Posted on by Admin

แปลว่า ขาหนีบ, ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา

Posted on by Admin

แปลว่า หน้าขา

ตัวอย่าง เขาล้วงเอาสมุดบันทึกออกจากย่าม วางบนหน้าขา

เพิ่มเติม ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า

Posted on by Admin

แปลว่า ง่ามขา

ตัวอย่าง หล่อนรู้สึกเจ็บเหมือนง่ามขาจะฉีกให้ได้

Posted on by Admin

แปลว่า ขอบแหลมโค้ง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไข่ดัน หมายถึง:

  1. น. ต่อมนํ้าเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังของบริเวณขาหนีบ ซึ่งเป็นแนวต่อระหว่างลำตัวกับต้นขา มีหน้าที่กักและทําลายเชื้อโรคที่อาจผ่านเข้าในร่างกายท่อนบน.

พจนานุกรมไทย หน้าขา หมายถึง:

  1. น. ส่วนหน้าของขานับตั้งแต่โคนขาถึงหัวเข่า.

 ภาพประกอบ

  • groin
  • groin
  • groin
  • groin
  • groin

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "groin"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"