ภาษาอังกฤษ

greenhorn

N

แปลว่า ไก่อ่อน

ตัวอย่าง เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ

เพิ่มเติม ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ

Posted on by Admin

แปลว่า คนอ่อนหัด

ตัวอย่าง บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน

เพิ่มเติม บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า คนอ่อนหัด, คนด้อยประสบการณ์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • greenhorn
  • greenhorn
  • greenhorn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "greenhorn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"