ภาษาอังกฤษ

grass

N

แปลว่า ติณชาติ

ตัวอย่าง เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน

เพิ่มเติม พืชจำพวกหญ้า

Posted on by Admin

แปลว่า หญ้า, บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า

Posted on by Admin

แปลว่า หญ้า

ตัวอย่าง หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย

เพิ่มเติม ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae

Posted on by Admin

SL

แปลว่า กัญชา

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้ที่บอกข้อมูล

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ติณชาติ หมายถึง:

  1. น. หญ้า, พืชจําพวกหญ้า.

พจนานุกรมไทย กัญชา หมายถึง:

  1. [กัน-] น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis sativa L. ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งเรียก กะหลี่กัญชา ใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณทําให้มึนเมา เปลือกลําต้นใช้ทําเชือกป่าน และทอผ้า.

พจนานุกรมไทย หญ้า หมายถึง:

  1. น. ชื่อเรียกไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) หญ้าตีนกา (Eleusine indica Gaertn.) หญ้าแพรก (Cynodon dactylon Pers.); ใช้อนุโลมเรียกพรรณไม้บางชนิดที่มิได้อยู่ในวงศ์ Gramineae เช่น หญ้าเกล็ดหอย หญ้างวงช้าง.

  2. (ถิ่น-ปักษ์ใต้) น. ปลาขี้ยอก. (ดู ขี้ยอก).

 ภาพประกอบ

  • grass
  • grass
  • grass
  • grass
  • grass

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grass"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"