ภาษาอังกฤษ

grandparents

N

แปลว่า ปู่ ย่า ตา ยาย

Posted on by Admin

แปลว่า ปู่ย่า

ตัวอย่าง เขาเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของปู่ย่าเพียงลำพัง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ปู่ย่า หมายถึง:

  1. ดู ช้าเลือด.

 ภาพประกอบ

  • grandparents
  • grandparents

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "grandparents"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"