ภาษาอังกฤษ

Grand Palace

N

แปลว่า พระบรมมหาราชวัง

ตัวอย่าง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เข้าไปรับราชการในพระบรมมหาราชวัง

เพิ่มเติม วังประทับของพระเจ้าแผ่นดิน

Posted on by Admin

แปลว่า พระบรมมหาราชวัง

Posted on by Admin

แปลว่า พระบรมมหาราชวัง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Grand Palace
  • Grand Palace
  • Grand Palace

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Grand Palace"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"